TrackGPS

Titoktartás

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) előírásai értelmében, alább bemutatjuk az ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos politikánkat, amelynek adatfeldolgozóként eleget teszünk, hogy ön ismerje meg az adatgyűjtés módját, a feldolgozás célját, az adatfelhasználás módját, kinek van hozzáférése az adatokhoz, illetve más fontos aspektusokat. Úgyszintén jelen politika tartalmazza az önt megillető jogokra vonatkozó aspektusokat, amelyeket érintett személyként gyakorolhat.  

Jelen Politika által a mi honlapunk, azaz a www.trackgps.hu honlap felhasználóihoz szólunk, akik látogatóként/potenciális ügyfélként vagy együttműködőként/ügyfélként és a velünk együttműködő személyként, érintettként felkeresik honlapunkat. 

 

Rólunk

Jelen Adatfeldolgozási Politika keretén belül „mi” vagy az „AROBS”, a mi cégünkre, az AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE RT-re vonatkozik. A cégünkre vonatkozó adatokat a végső szekcióban találják meg. Az általunk feldolgozott személyes adatok védelme üzletünk fontos pontját képezi (a szoftver alkalmazások terén), tudatában vagyunk az adatfeldolgozással járó felelősségnek, ami a törvényességet és ugyanakkor a biztonságot illeti. Ezért felvállaljuk, hogy személyes adatvédelmi rendszerünket folyamatosan javítjuk, és ez cégünk átalános stratégiájának részét képezi.

 

Hogyan dolgozzuk fel az ön személyes adatait (adatgyűjtés és a felhasználás céljai)

Az ön személyes adatait két módszerrel gyűjtjük össze, éspedig:

1) közvetlenül – amikor ön kitölt valamilyen nyomtatványt a honlapunkon, vagy közvetlenül ön közli velünk ezeket az adatokat;

2) közvetetten – amikor mi gyűjtünk adatokat a cookie-k vagy más informatikai eszközök által.

 

Ha ön akar velünk kommunikálni

Mi az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel, családnév, személynév, cégnév, megye, telefonszám, e-mail cím, amelyet ön közvetlenül közölt velünk kérdések, igénylések, tisztázások, panaszok, támogatás és segítségnyújtási kérés alkalmával. 

 

Amikor ön feliratkozik a mi hírlevelünkre /részt vesz népszerűsítési kampányokban /a termékeink és eszközeink értékelési kampányában. 

Az ön személyes adatait, mint például az  e-mail címet, azért dolgozzuk fel, hogy információkat küldjünk önnek a mi termékeinkről és szolgáltatásainkról, vagy hogy önt regisztráljuk résztvevőként a kedvezményekkel kapcsolatos kampányokban (az adatfeldolgozás a Népszerűsítési kampányok szabályzata szerint történik, amelyeket kérjük, olvasson el, hogy még több információ birtokába jusson), mint például: név, cég, email vagy telefon stb.

Úgyszintén, előfordulhat, hogy feedback-et kérünk öntől az általunk ajánlott termékekkel és eszközökkel kapcsolatosan.   

 

Amikor ön ellátogat a honlapunkra

Az informatikai rendszerek vagy a cookie-k által automatikusan regisztrált adatokat dolgozzuk fel (amelyeket úgynevezett log-okban gyűjtenek össze) mint például: IP cím, földrajzi hely, browser beállításai, a látogatás időtartama, a felhasznált operációs rendszer, honlapokon való navigálás stb. – amelyeket a honlapon való navigálás során közvetlenül gyűjtünk össze. Megjegyezzük, hogy ezek az adatok közvetlenül nem teszik lehetővé az ön beazonosítását. 

Részletekért forduljon a  Cookie-k Politikájához.

Ezen adatok felhasználásának céljai az alábbiak:

Az önnel való kommunikáció biztosítása, ha ön bármilyen igényt fogalmaz meg a cégünkkel szemben, segítséget és támogatást nyújtva önnek (az igények a mi termékeinkkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk szolgáltatása, panaszok, beavatkozások, szervizelés stb.)

Cégünk és az általunk ajánlott szolgáltatások népszerűsítése új információk nyújtása által (például: hírlevél) és az általunk lebonyolított népszerűsítési kampányok;

Termékeink és eszközeink javítása, az érintett személyektől származó feedback által;

A honlapunk működése, karbantartása és a funkciók javítása (hogy megfeleljünk a felhasználók szükségleteinek), illetve a biztonságos kezelés megvalósítása, a kapcsolatra vonatkozó problémák beazonosítása és a csalások megelőzése;

Marketing, a látogatókkal kapcsolatos szempontok elemzése, az oldal navigációs preferenciái és a felhasználói helyek, a felhasználói trendek és viselkedés – annak érdekében, hogy személyre szabott élményt nyújtsunk a célszemélyeknek, és hogy javítsuk vállalatunk bemutatását és promócióját ezen a weboldalon keresztül;

Közigazgatási, törvényes és bizonyítékszerző céllal, a fenti tevékenységekkel kapcsolatosan, illetve archiválás céljából.  

A fentebb leírt célok miatt elvégzett adatfeldolgozás törvényes alapjai a következők: a cég törvényes érdeke (tevékenységeink során megbizonyosodva afelől, hogy a mi cselekedeteink nem sértik az önök jogait és szabadságát), az ön jóváhagyása (ezt akkor alkalmazzuk, amikor közvetlen marketing-kommunikációt végzünk – hírlevél vagy cookie-k által, amelyek nem tartoznak a szigorúan szükséges adatok kategóriájába) illetve a szerződés teljesítése során (amikor létezik a felek között megkötött szerződés vagy intézkedéseket foganatosítanak szerződés megkötése vagy rendelés teljesítése érdekében).

 

A személyes adatok megőrzésének időtartama

Az összegyűjtött adatokat bizonyos ideig őrizzük meg, a belső politikánkkal és az alkalmazandó törvénykezéssel összhangban.

 

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A cég törvényes érdeke miatt lehetséges, hogy harmadik félnek hozzáférése lesz az ön személyes adataihoz, ha erre szükség van a szerződéses tevékenység lebonyolítása érdekében. Közölhetjük adataikat termékek és IT szolgáltatások szolgáltatóival (karbantartás, alkalmazások és szoftver rendszerek, biztonság), marketing (elemzés, népszerűsítés, hírlevél kezelése), dokumentumok archiválása vagy más szolgáltatások céljából. Kérjük, olvassa el cégünk Cookie-politikáját, hogy még többet tudjon meg a harmadik félről, aki az ön eszközére került cookie-k által hozzáférhet az ön személyes adataihoz.

Úgyszintén, elküldhetjük az ön személyes adatait különböző hatóságoknak, közintézményeknek, ügyvédeknek, biztosító társaságoknak, könyvvizsgálóknak, külső tanácsadóknak, de csak az alkalmazandó törvényes előírások szerinti megismerés vagy feldolgozás szükségességének megfelelően. 

Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor cégünket kötelezik az ön személyes adatainak közlésére, amikor erre törvényes előírás kötelez, vagy életfontosságú érdeket kell megvédenünk (az önét vagy más magánszemélyét). Úgyszintén, ez alkalmazandó abban az esetben is, amikor szükség van a védelemhez való jogunk megállapítására és gyakorlására panasz/vitás ügy miatt. 

 

Nemzetközi adatátvitel harmadik országba

Függetlenül attól, hogy kicsoda és  hol van a harmadik fél, megbizonyosodunk afelől, hogy a személyes adatok biztonságát megőrizték  (ellenőrzött és minimálisra csökkentett hozzáférés) és hogy az adatátvitel  (beleértve az EU-./EGT-n kívüli eseteket) az alkalmazandó törvénykezésnek megfelelően történt (például: az Európai Bizottság által jóváhagyott megfelelőséggel kapcsolatos döntések, szabványok szerződéses záradékok, Privacy Shield szerint).

 

A személyes adatok biztonsága

A személyes adatok védelmével kapcsolatos felelősség a miénk, ezért foglalkoztat minket az, hogy IT-rendszereink és az összes, általunk életbe léptetett műszaki és szervezési intézkedések összhangban legyenek a kiváló információ-biztonsági rendszerrel. Úgyszintén felvállaljuk az adatokhoz való hozzáférési joggal felruházott személyek általi titoktartási vállalás létezését. 

Az ön jogai

Érintett személyként önnek jogában áll bizonyos jogokat gyakorolni, nekünk pedig az alkalmazandó törvényes követelményeknek megfelelően kell erre válaszolnunk. Az alábbi egyik vagy másik jog korlátozottan alkalmazható bizonyos körülmények közepette; további részletekért, illetve az ön igénylésének továbbítása céljából kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.  

Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja:

tájékozódáshoz való jog arra vonatkozólag, hogyan dolgozzuk fel az ön adatait (ezt bebizonyítjuk jelen Politika létezésével és közlésével)

az általunk birtokolt adatok esetében a  hozzáféréshez való jog (ön információkat kérhet tőlünk, hogy milyen személyes  adatokat birtoklunk)

az adathelyesbítéshez való jog (kérjük, értesítsen minket, ha a nálunk bejegyzett személyes adatai nem helyesek)

az adatok  törléséhez való jog (személyes adatainak törlése a mi nyilvántartásunkból, ha ez alkalmazható)

a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kifogás  beterjesztéséhez való jog

az adatok  átadásához való jog (adatait automatikusan átküldhetjük, a lehetőségektől függően)

kifogáshoz való jog az automatikus döntések és profilkészítés esetében, amelyek jelentős hatással bírnak (nem használnunk profilkészítési algoritmusokat)

Felügyeleti Hatósághoz való  közvetlen kereset benyújtásához  való jog panasz megfogalmazása céljából (www.dataprivacy.hu)

 

Más információk és kapcsolat

Bármilyen más, az ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdés vagy tisztázás érdekében, a joggyakorlást illetően, kérjük, keressen minket az alábbi címen:

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE RT

Strada Minerilor, nr. 63, Cluj-Napoca /Minerilor tér 63. sz. Kolozsvár/

Telefon: +40 264 406 700 vagy e-mail: [email protected]

Igyekszünk minél gyorsabban válaszolni, és biztosítjuk önt a támogatásunkról. 

Fenntartjuk jelen Politika módosításához való jogukat bármikor, amikor ezt szükségesnek ítéljük, és kérjük, rendszeresen olvassa el ezt a részt.  

Aktualizálás időpontja: 2018. decembere